Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פסקי דין ותקדימים

עיכוב יציאה של תושב זר כדי להשיג גט

ביה"ד הרבני האזורי בת"א קבע כי יש לו זכות שיפוט לגבי כל היהודים באשר הם ובכל מקום בעולם, בכל הקשור לגט.

 

אולי יענין אותך גם..
ביהמ"ש לענייני משפחה מינה את ד"ר ביילי כמטפל משפחתי ואישר את כל החלטותיו וקביעותיו של ד"ר ביילי ואת כל העונשים שד"ר ביילי הטיל על האישה והילדים.
ביה"ד לא יכול לדון בגירושין של אישה שנישאה בפני רב כשהיא ועדיה הצהירו שהיא יהודייה אולם יש ספק ביהדותה.
נקבע תקדים שהעברת כספים של האישה מדמי שכירות וכספי ירושה שקיבלה לחשבון המשותף ומשפ משכה אותם האישה לחשבון אישי שלה