Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פסקי דין ותקדימים

ניכור הורי ביטול סנקציות וביטול מינוי המומחה

ביהמ"ש לענייני משפחה מינה את ד"ר ביילי כמטפל משפחתי ואישר את כל החלטותיו וקביעותיו של ד"ר ביילי ואת כל העונשים שד"ר ביילי הטיל על האישה והילדים.

אנחנו ייצגנו את האישה במסגרת הבר"ע למחוזי, ושם קבע ביהמ"ש המחוזי שהסנקציות שביהמ"ש לענייני משפחה הטיל על האישה בגין ניכור הורי לא היו במקומם וכן קבע כי אין להטיל סנקציות לפני הטיפול ובחוסר מידתיות וכן ביטל את ד"ר ביילי כמטפל במשפחה.

אולי יענין אותך גם..
נקבע שלבעל יכולים להיות מספר סוגי מוניטין
פס"ד תקדימי של ביה"ד לפיו הבעל יכול לבקש מגורים בבית אשתו
ביה"ד הרבני קבע בפס"ד תקדימי כי על הבעל לשלם לאישה מיליון ₪ או לתת לה דירה אחת מבין 2 הדירות, כדי שתמכור לצורך כיסוי הוצאותיה המשפטיות וכיסוי שכ"ט עו"ד והמומחים