Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פסקי דין ותקדימים

מדור ספציפי בבית לבעל

פס"ד תקדימי של ביה"ד לפיו הבעל יכול לבקש מגורים בבית אשתו ולמנוע ממנה להוציא אותו מהבית וכן למנוע מכירת הבית, אם הבעל הגיש תביעה לשלום בית.

אולי יענין אותך גם..
ביהמ"ש לענייני משפחה מינה את ד"ר ביילי כמטפל משפחתי ואישר את כל החלטותיו וקביעותיו של ד"ר ביילי ואת כל העונשים שד"ר ביילי הטיל על האישה והילדים.
ביה"ד הרבני קבע בפס"ד תקדימי כי על הבעל לשלם לאישה מיליון ₪ או לתת לה דירה אחת מבין 2 הדירות, כדי שתמכור לצורך כיסוי הוצאותיה המשפטיות וכיסוי שכ"ט עו"ד והמומחים
נקבע תקדים שהעברת כספים של האישה מדמי שכירות וכספי ירושה שקיבלה לחשבון המשותף ומשפ משכה אותם האישה לחשבון אישי שלה