Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פסקי דין ותקדימים

כספים של האישה שהועברו דרך החשבון המשותף לא יחשבו ככוונה לשיתוף

נקבע תקדים שהעברת כספים של האישה מדמי שכירות וכספי ירושה שקיבלה לחשבון המשותף ומשפ משכה אותם האישה לחשבון אישי שלה, לא יחשבו ככספים משותפים ואין לראות בכך כוונת שיתוף, אלא יש לראות בכך העברה של כספים ייחודיים דרך "צינור" שהוא החשבון המשותף.

פס"ד דרזון- ביה"ד קבע כי הסכם גירושין שנחתם בהסכמה ואושר ושבמסגרתו נתנו לאישה כספים ורכוש גדול יותר מהמגיע לה, מתבטל אם האישה בישיבה הראשונה בביה"ד סירבה להתגרש.

אולי יענין אותך גם..
ביה"ד הרבני האזורי בת"א קבע כי יש לו זכות שיפוט לגבי כל היהודים באשר הם ובכל מקום בעולם, בכל הקשור לגט.
ביהמ"ש לענייני משפחה מינה את ד"ר ביילי כמטפל משפחתי ואישר את כל החלטותיו וקביעותיו של ד"ר ביילי ואת כל העונשים שד"ר ביילי הטיל על האישה והילדים.
פס"ד תקדימי של ביה"ד לפיו הבעל יכול לבקש מגורים בבית אשתו