בג"ץ אלי טמיר נ' אנבל טמיר

ביה"ד לא יכול לדון בגירושין של אישה שנישאה בפני רב כשהיא ועדיה הצהירו שהיא יהודייה אולם יש ספק ביהדותה.