מזונות מן העזבון

מזונות מן העזבון

הזכות למזונות מעוגנת בס' 56 לחוק הירושה: "הניח המוריש בן זוג, ילדים או הורים והם זקוקים למזונות, זכאים הם למזונות מן העיזבון לפי הוראת פרק זה, בין בירושה עפ"י דין ובין בירושה עפ"י צוואה". משרדנו מייצג ומוביל הליכים משפטיים שמהותם תביעות של הזכאים לזכויות מן העיזבון, לרבות מזונות מן העיזבון או זכויות ברכוש הקיים בעזבון בניגוד לצוואה קיימת ומכוח זכויותיו העצמאיות של בן-הזוג הנותר בחיים. 

צרו איתנו קשר

משרדנו חרט על דגלו לחתור למשא ומתן מכובד והוגן בטרם הכניסה להליכים משפטיים ואף בעת קיומם של הליכים, כשהנסיבות מאפשרות זאת. אולם במידה והמאבק המשפטי הינו בלתי נמנע, משרדנו עושה שימוש בטכניקות חקירה וניהול תיקים שפיתח, המבוססות על ידע רב-תחומי וניסיון רב שנים.