ידועים בציבור

ידועים בציבור

למעט מקרים יוצאי דופן, ידועים בציבור הינם בני זוג החיים יחד תחת קורת גג ומנהלים משק בית משותף ויש ביניהם חיי אישות, אולם אינם נשואים זה לזו על פי הדין הדתי או בנישואין אזרחיים מוכרים בישראל. מוסד הידועים בציבור הינו מוסד ייחודי, אשר מקנה לבני-זוג לא נשואים זכויות הדומות לאלה הנוצרות כתוצאה מנישואין. לאורך שני העשורים האחרונים נושא זה עבר תהפוכות רבות בתחום דיני המשפחה בישראל, וממשיך להתפתח לפי צו השעה. בית המשפט לענייני משפחה הוא שיכריע האם בני-הזוג יוכרו או לא יוכרו כידועים בציבור. להכרה זו יש השלכות על שיתוף בנכסים, חובת תשלומי מזונות, שיתוף בפנסיה, בנכסים עסקיים וכו'. גם היקף השיתוף עשוי להשתנות. כל זאת בגלל שההלכות בנושא בנויות על פי רוב על הסכמות שבעל-פה והסכמות המשתמעות מהתנהגות וכד' ולא על חוזים כתובים. לכן הצגת העובדות ע"י עורך-הדין, הניסוח ויכולת השכנוע עשויה לקבוע האם תהיה הכרה במעמד בן-הזוג ובאיזה היקף, אם בכלל, יחול השיתוף.

מזונות בין בני זוג ידועים בציבור

בדומה למזונות אישה נשואה (ראו פרק מזונות: "מזונות אישה"), הפסיקה הישראלית קבעה כי מתוך שיקולים של הגינות, הגנה על בן הזוג החלש והסתמכות כלכלית של בן הזוג החלש במערכת הזוגית – ניתן להחיל על בן זוג הידוע בציבור חובת מזונות כלפי בן הזוג השני ולאפשר חיוב בעל אופי של מזונות משקמים לאחר פירוד. בתי המשפט לענייני משפחה משתמשים במזונות המשקמים במשורה רבה, ולכן, נדרש ייצוג מקצועי ומיומן בכדי להביא להצלחה. 

הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור 

עריכת הסכם חיים משותפים בין בני זוג הידועים בציבור הנו הכלי להסדרת כלל העניינים הממוניים של בני הזוג במהלך חייהם המשותפים, לרבות צבירות כגון זכויות סוציאליות, פנסיה, קרנות, ביטוחים, נכסי מקרקעין, כספים בחשבונות בנק, קופות חסכון וכו'. הואיל ומוסד הידועים בציבור הוא עניין שבעובדה וחוק יחסי ממון אינו חל על זוגות הידועים בציבור יש לחתור לעריכת הסכם בו ייקבעו בני הזוג איזה משטר רכושי יחול עליהם, תוך הקפדה על הניסוחים המשפטיים הנכונים, בכדי למנוע מאבקים עתידיים בנושא פרשנות ההסכם, למנוע ליקויים ופרצות בהסכם, בשעת פירוד (חלילה). 

חלוקת רכוש בין ידועים בציבור 

על בני זוג ידועים בציבור חלה הלכת השיתוף או חזקת השיתוף, הקובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין (תלוי בנסיבות של משך החיים המשותפים, אופי הצבירות, ילדים וכו') קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת. כל עוד לבני הזוג אין הסכם ממון או הסכם חיים משותפים, עת נפרדים בני זוג ידועים בציבור ומעוניינים לערוך חלוקת רכוש – נשאלת השאלה – אילו נכסים משותפים ואילו נכסים נפרדים? על בן הזוג התובע שיתוף בנכס הרשום על שם בן הזוג שני להוכיח כוונת שיתוף, דהיינו שבן הזוג הרשום כבעלים על הנכס התכוון לשתף אותו בנכס. למשרדנו ניסיון רב בייצוג בני זוג הידועים בציבור ובבניית אסטרטגיה להוכחת או הפרכת חזקת השיתוף בנכסים. 

ירושה בין ידועים בציבור 

על פי חוק הירושה, בן זוג ידוע בציבור רשאי לרשת את בן בן זוגו כאילו היה נשוי לו, במידה וקיימו שני הצדדים משק בית משותף ואף אחד מהם לא היה נשוי לאחר בזמן המוות. הסכם ממון בין בני זוג ידועים בציבור, הקובע הפרדה רכושית מלאה, איו חל עם פטירת מי מבני הזוג ולכן גם אם בני הזוג החילו על עצמם משטר רכושי נפרד בחייהם, ולא הותיר בן הזוג הנפטר צוואה – בן הזוג הנותר בחיים זכאי לרשת את מחצית מרכושו. במידה ובן הזוג הנפטר ערך צוואה, הוראות הצוואה גוברות על הוראות חוק הירושה הקובעות את אופן חלוקת הירושה. 

צרו איתנו קשר

משרדנו חרט על דגלו לחתור למשא ומתן מכובד והוגן בטרם הכניסה להליכים משפטיים ואף בעת קיומם של הליכים, כשהנסיבות מאפשרות זאת. אולם במידה והמאבק המשפטי הינו בלתי נמנע, משרדנו עושה שימוש בטכניקות חקירה וניהול תיקים שפיתח, המבוססות על ידע רב-תחומי וניסיון רב שנים.