התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

צד הרואה עצמו נפגע מבקשה לצו קיום צוואה, יכול לתקוף צוואה ע"י הגשת התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה מנימוקים שונים. מדובר במגוון רחב של עניינים, כגון:

>> התנגדות לצוואה ופסילת צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת על המצווה, כפיה, תרמית והצגת מצג שווא. 

>> התנגדות לצוואה ופסילת צוואה עקב התערבות אחד היורשים והשתתפות בעריכתה.

>> התנגדות לצוואה ופסילת צוואה עקב חוסר כשירותו של המצווה – חוסר כשירות קוגניטיבית,   דמנציה, אלצהיימר, מחלה נפשית או פגיעה מוחית שפגעה בכושר הקוגניטיבי. 

>> התנגדות לצוואה ופסילת צוואה עקב קיומן של צוואות שונות הסותרות זו את זו. 

מלאכת ביטול הצוואה מחייבת ידע מעמיק הן בחוקי הירושה והפסיקה הרלוונטית והן בתחומים אשר אינם משפטיים – תחומי הרפואה השונים, הפסיכיאטרייה והגריאטריה. הליך זה מחייב ידע נרחב בנושאים שאינם בהכרח משפטיים כשלעצמם אלא גם בתחומי הפסיכיאטרייה והגריאטריה. לצורך ביטול הצוואה משרדנו עורך חקירה מעמיקה של מצבו של המנוח בעת כתיבת צוואתו, מצבו הפיזי, הנפשי, השפעת הסובבים אותו, בחינת ההיסטוריה הרפואית שלו, הכרת הנפשות הפועלות בסביבתו ועוד. פעמים רבות נדרש משרדנו להתעמת עם חוות דעת של מומחים מתחומים שונים של הרפואה והידע הרב שצברנו, כתוצאה מניהול תביעות רבות לביטול צוואה, מאפשר לנו להתגבר גם על חוות דעת נוגדות ולחקור את המומחה, מתוך הבנה וידיעה של המונחים הרפואיים ומשמעותם. 

התנגדות לצוואה מחייבת מינוי מומחים בנושא כושרו של המנוח לצוות או בנושא השפעה בלתי הוגנת. חקירת המומחים והצורך בידע ספציפי בתחום הרפואי היא הסביב והנדבך הראשון לעורך דין העומד לחקור את המומחה. לליטיגציה, ניהול משפט וביצוע חקירה חשיבות רבה מאוד ומכרעת בהצלחת התביעה או ההתנגדות או ההגנה על הצוואה. עורך דין חייב ארסנל של מומחים מטעמו כדי להכין תקיפה נכונה של מומחה שמסר חוות דעת לבית משפט. 

צרו איתנו קשר

משרדנו חרט על דגלו לחתור למשא ומתן מכובד והוגן בטרם הכניסה להליכים משפטיים ואף בעת קיומם של הליכים, כשהנסיבות מאפשרות זאת. אולם במידה והמאבק המשפטי הינו בלתי נמנע, משרדנו עושה שימוש בטכניקות חקירה וניהול תיקים שפיתח, המבוססות על ידע רב-תחומי וניסיון רב שנים.