הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור

עריכת הסכם

עריכת הסכם חיים משותפים בין בני זוג הידועים בציבור הנו הכלי להסדרת כלל העניינים הממוניים של בני הזוג במהלך חייהם המשותפים, לרבות צבירות כגון זכויות סוציאליות, פנסיה, קרנות, ביטוחים, נכסי מקרקעין, כספים בחשבונות בנק, קופות חסכון וכו'. הואיל ומוסד הידועים בציבור הוא עניין שבעובדה וחוק יחסי ממון אינו חל על זוגות הידועים בציבור יש לחתור לעריכת הסכם בו ייקבעו בני הזוג איזה משטר רכושי יחול עליהם, תוך הקפדה על הניסוחים המשפטיים הנכונים, בכדי למנוע מאבקים עתידיים בנושא פרשנות ההסכם, למנוע ליקויים ופרצות בהסכם, בשעת פירוד (חלילה). 

צרו איתנו קשר