פסקי דין ותקדימים
ביה"ד לא יכול לדון בגירושין של אישה שנישאה בפני רב כשהיא ועדיה הצהירו שהיא יהודייה אולם יש ספק ביהדותה.
ביה"ד הרבני האזורי בת"א קבע כי יש לו זכות שיפוט לגבי כל היהודים באשר הם ובכל מקום בעולם, בכל הקשור לגט.
נקבע שלבעל יכולים להיות מספר סוגי מוניטין
פס"ד תקדימי של ביה"ד לפיו הבעל יכול לבקש מגורים בבית אשתו
נקבע תקדים שהעברת כספים של האישה מדמי שכירות וכספי ירושה שקיבלה לחשבון המשותף ומשפ משכה אותם האישה לחשבון אישי שלה
בני הזוג ובתם התגוררו בהולנד ובעקבות אלימותו של הבעל ואיומיו כי יפגע בחיי הילדה, ברחה האישה חזרה ארצה.
ביה"ד הרבני קבע בפס"ד תקדימי כי על הבעל לשלם לאישה מיליון ₪ או לתת לה דירה אחת מבין 2 הדירות, כדי שתמכור לצורך כיסוי הוצאותיה המשפטיות וכיסוי שכ"ט עו"ד והמומחים
ביהמ"ש לענייני משפחה מינה את ד"ר ביילי כמטפל משפחתי ואישר את כל החלטותיו וקביעותיו של ד"ר ביילי ואת כל העונשים שד"ר ביילי הטיל על האישה והילדים.